Жұмысқа орналасуы

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыруда 2017, 2018. 2019 жж. бойынша Ақмола обысы білім басқармасының жанындағы «Көкшетау қаласы, Ақан сері атындағы жоғары мәдениет колледжі» МКҚК…

Практика базалары бойынша бөлінуі

    Ақмола облысы білім басқармасының жанындағы «Көкшетау қ., Ақан сері атындағы жоғары мәдениет колледжі» МКҚК 2018-2019 оқу жылы 3-4 курс білім алушыларын практика базаларына бөлу туралы МӘЛІМЕТТЕР Сведения о…

Негізгі практика базалары туралы мәлімет

№ Практика базасының атауы Наименование базы практики Ынтымақтастық нысаны ж/е тәлімгердің ТАЖ Форма сотрудничества и ФИО наставника Мекемеде қызмет атқарып жүрген колледж түлектерінің саны Кол-во работающих выпускников 1 ГККП «Акмолинская…

Мамандықтар бойынша практика түрлері

№ Мамандық, біліктілік Специальность, квалификация Практика түрлері Виды практики Курстар бойынша практика мерзімі Сроки практики по курсам Көлемі (сағаттармен) Объем (в часах) 1 0403000 «Әлеуметтік – мәдени қызмет және халықтық…

Қауіпсіздік техникасы туралы нұсқау

Инструкция по охране труда для студентов, проходящих практику 1. Общие требования охраны труда 1.1.Настоящая Инструкция определяет требования охраны труда для студентов академии, направленных для прохождения практики. 1.2.Студенты, вышедшие на практику, допускаются…

Әлеуметтік серіктестер туралы мәліметтер

Ақмола облысы білім басқармасы жанындағы «Көкшетауқ., Ақан сері атындағы жоғары мәдениет колледжі» МКҚК-мен ынтымақтастық туралы Меморандумға қол қойған әлеуметтік серіктестер ТІЗІМІ Список социальных партнеров заключивших Меморандумы о сотрудничестве с ГККП «Высший…

Бөлісу