Кезеңділігі: тоқсан сайын

Техникалық және кәсіптік білім беру Өлшем бірлігі 2020 жыл
Жылдық жоспар кезеңге арналған жоспар факт
1. Білім алушылардың орташажылдық контингенті адам 380 380 377
1 білім алушыға жұмсалатын орташа шығыс мың теңге 1044,3 1044,3 1044,3
2. Барлық шығыстар, мың теңге мың теңге 353776 303507 303507
оның ішінде:
3. Жалақы қоры мың теңге 258088 226560 226560
оның ішінде:
3.1. Әкімшілік персонал мың теңге 13642 9444 9444
штат саны бірлік 7 7 7
орташа айлық жалақы 1 бірлік теңге 149912 149912 149912
3.2. Негізгі персонал — ППҚ мың теңге 183398 171326 171326
штат саны бірлік 112 112 112
орташа айлық жалақы 1 бірлік теңге 136456 169966 169966
3.3. Өндірістік оқыту шебері мың теңге
штат саны бірлік
орташа айлық жалақы 1 бірлік теңге
3.4. Көмекші және техникалық персонал мың теңге 61048 45790 45790
штат саны бірлік 66 66 66
орташа айлық жалақы 1 бірлік теңге 77080 77080 77080
2. Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер мың теңге 27755 20816 20816
3. Коммуналдық шығындар

(жарық, су, жылу, байланыс, интернет, жайларды жалдау және т. б.)

мың теңге 11412 5400 5400
4. Үй-жайлар мен жабдықтарды ағымдағы жөндеу мың теңге 8173 8173 8173
5. Күрделі шығындар

(күрделі жөндеу, негізгі құралдарды сатып алу)

мың теңге
6. Өзге де шығыстар

(әдебиет, кеңсе және шаруашылық тауарларын сатып алу және т. б.)

мың теңге 48348 42558 42558

 

Бөлісу