2021 жылғы «01» қазандағы жағдай бойынша білім беру ұйымының қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштері

Техническое и профессиональное образование ед. изм. 2021 год годовой план план на период факт 1. Среднегодовой контингент обучающиеся чел. 369 369 358 средний расход на 1-го обучающегося “Социально-культурная деятельность и…

2020 жылғы «01» қазандағы жағдай бойынша білім беру ұйымының қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштері

Кезеңділігі: тоқсан сайын Техникалық және кәсіптік білім беру Өлшем бірлігі 2020 жыл Жылдық жоспар кезеңге арналған жоспар факт 1. Білім алушылардың орташажылдық контингенті адам 380 380 377 1 білім алушыға…

Бөлісу